Introduktion

Vision

Svenska Paralympier är ett nätverk som sanktioneras internationellt, där erfarenheter från tidigare paralympier utgör ett kontinuerligt stöd för framtida paralympier.

Värdegrund

Idrottsrörelsens gemensamma värdegrund gäller för detta välkomnande nätverk för idrottare, som representerat Sverige som aktiv i ett eller flera paralympiska spel, alltsedan 1960.