Paralympiska Guldklubbens Talangstipendium

Paralympiska Guldklubbens talangstipendiater 2008-2019

Reportage om Paralympiska Guldklubbens 16e stipendiat

Paralympiska Guldklubben (GK) strävar efter att årligen dela ut talangstipendier till lovande idrottare i Paralympiska sporter. När ekonomiskt utrymme finns ska den årliga budgeten för Paralympiska Guldklubben innehålla en post för stipendium/stipendier.

Målet är att dela ut stipendier till minst en kvinnlig och en manlig idrottare i Paralympisk idrott.  Stipendiaterna ska ha dokumenterad hög tränings vilja och stigande resultatnivå med en definierad målsättningsprofil som siktar mot ett första paralympiskt deltagande för Sverige.

Kandidater till stipendiet identifieras i samarbete med Parasport Sverige & Sveriges Paralympiska Kommitté och föreslås till GKs styrelse för beslut.

Styrelsen beslutar om tid och plats för utdelningen som bör ske i samband med något betydelsefullt evenemang i Parasport Sveriges regi. Vid årets första ordinarie styrelsesammanträde med GK ska planeringen inför ”Årets stipendier” vara en av punkterna på föredragningslistan.