Om

Svenska Paralympier är en Ideell förening registrerad hos Skatteverket

Vision

Svenska Paralympier är ett nätverk som sanktioneras internationellt, där erfarenheter från tidigare paralympier utgör ett kontinuerligt stöd för framtida paralympier.

Värdegrund

Idrottsrörelsens gemensamma värdegrund gäller för detta välkomnande nätverk för idrottare, som representerat Sverige som aktiv i ett eller flera paralympiska spel, alltsedan 1960. 

Syfte/Mission

  • Utgöra ett stöd för framtida paralympier på basen av tidigare erfarenheter.
  • Stötta barn och unga så att Paralympics och Parasport ytterligare kan bidra till att inspirera i samhället.
  • Verka i samförstånd med Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté, Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté och Svenska Olympier.
  • Aktivitets- och erfarenhetsutbyten med de förbund och organisationer som är involverade i och kring kommande paralympiska spel, samt aktiviteter förknippade med dessa.
  • Bidra till att sammanställa existerande historik från tidigare paralympiska spel alltsedan 1960, i samarbete med bland andra idrottshistoriska organisationer.