Syfte

Syfte/Mission

  • Utgöra ett stöd för framtida paralympier på basen av tidigare erfarenheter.
  • Stötta barn och unga så att Paralympics och Parasport ytterligare kan bidra till att inspirera i samhället.
  • Verka i samförstånd med Svenska Parasportförbundet och Sveriges Paralympiska Kommitté, Riksidrottsförbundet, Sveriges Olympiska Kommitté och Svenska Olympier.
  • Aktivitets- och erfarenhetsutbyten med de förbund och organisationer som är involverade i och kring kommande paralympiska spel, samt aktiviteter förknippade med dessa.
  • Bidra till att sammanställa existerande historik från tidigare paralympiska spel alltsedan 1960, i samarbete med bland andra idrottshistoriska organisationer.