Syfte

Paralympiska Guldklubbens syfte och ändamål är att:

  • Inom föreningens ram vidareutveckla idrottsgemenskap även efter Paralympisk seger,
  • Intressera svenska folket att stödja de Paralympiska förberedelserna,
  • Verksamt bidraga till att marknadsföra svensk Paralympisk idrott,
  • Genom personlig medverkan i olika aktiviteter arbeta för att förbättra svensk Paralympisk idrotts status, nationellt och internationellt,
  • Arbeta för att förbättra de ekonomiska resurserna för svensk elitidrott för idrottsmän och –kvinnor med funktionshinder, inklusive Paralympisk idrott
Som stöd för dessa ändamål agerar Paralympiska Guldklubben bland annat vänförening med återkommande träffar för medlemmarna. Vidare deltar Paralympiska Guldklubben på mässor och utställningar i mån av tid, för att sprida kunskap och erfarenhet av Paralympisk idrott.